نام کتاب: جمال آفتاب‏


موضوع: شرح عرفانى دیوان حافظ


تألیف: آیت الله علی سعادت‏ پرور

مشخصات نشر: شرکت انتشارات احیاء کتاب، تهران، چاپ اول، سال 1368

قطع: وزیری

تلفن مرکز پخش:  66902699 و  66921957 


شرح:

کتاب جمال آفتاب موسوعه‏ ای ده جلدی است که با استفاده از روش «تفسیر حافظ به حافظ» و بهره‏ گیری از آیات، روایات و ادعیه متناسب و به دور از اصطلاح‏ پردازی‏ های ادبی و عرفانی، از منظر معارف توحیدی به شرح غزلیات حافظ پرداخته و نقاب از چهره مقاصد و اشارات خواجه شیراز باز می‏ گشاید و بدین سان، خواننده را قادر می‏ سازد تا در آینه شفاف قرآن و احادیث به تماشای لطایف و معانی نغز اشعار حافظ بنشیند.

بنیاد اولیه این اثر، محصول جلسات خصوصی اخلاقی، عرفانی علامه طباطبایی است؛ که نویسنده سالیانی دراز، از این جلسات فیض برده‏ اند. علامه طباطبایی در جلسات یاد شده حدود 200 غزل از دیوان حافظ را به نحو اجمال - و گاه با تفصیل- تشریح و نگارنده بیانات علامه را یادداشت کرده‏ اند، تا این که بنابر سفارش برخی از بزرگان، تصمیم می‏ گیرند تمامی غزلیات حافظ را با همان سبک و سیاقی که از مرحوم علامه طباطبایی آموخته بودند، شرح کنند و مبنای آن را دیوان حافظ با تصحیح مرحوم «قدسی» قرار می‏ دهند که از نقطه‏ نظر عرفانی، بهترین نسخه دیوان حافظ شناخته شده است و مورد توجه استاد علامه طباطبایی «رحمه‏ الله» نیز بوده است و حاصل آن شرحی مبسوط، گران‏سنگ بر تمامی 600 غزل نسخه قدسی و یک مثنوی حافظ می‏ گردد، که حقا نکته نکته مطالب آن درخور تأمل و اندیشه و راه گشای سالکان راه و سبب وجد و حال با معشوق حقیقی است و افزون بر این، پاره‏ ای مباحث مربوط به شخصیت خواجه «حافظ شیرازی» و موضوعات محوری «دیوان حافظ» در زمینه سیر و سلوک الی‏ الله، به صورت جداگانه و موضوعی در مقدمه 10 جلد، مورد بررسی قرار گرفته است.


مطالب مرتبط:


حافظ از نگاه اهل معرفت