نام کتاب: جلوه نور 


موضوع: فضائل معنوى حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام‏)


تألیف: آیت الله علی سعادت‏ پرور

مشخصات نشر: شرکت انتشارات احیاء کتاب، تهران، چاپ اول، 1385

قطع: وزیری

تلفن مرکز پخش:  66902699 و  66921957 بخشی از مقدمه کتاب

درباره شخصیت والاى بانوى دو عالم، حضرت صدّیقه کبرى، فاطمه زهرا (علیها السلام) کتاب ها و رساله ‏هاى فراوان نگارش یافته که کثرت آنها نشانگر عشق بى حدّ و حساسیّت دوست داران اهل بیت: به یگانه دخت گرامى رسول اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) است. شایان توجّه آنکه محور عمده آنها خصوصیّات تاریخى و اخلاقى آن بزرگوار و ظلم هایى است که در مدّت کوتاه زندگى پر برکتش بر او رفته است، و این در حالى است که منابع فراوانى در جوامع روایى شیعه درباره مقامات و منازل معنوى آن بانو وارد شده و کمتر مورد توجه محقّقان قرار گرفته است، و گویا این کم توجّهى به دلیل صعوبت فهم بعضى از روایات و یا احتمال غلوّ در برخى دیگر بوده است.

محور اساسى بحث هاى این رساله، منازل و مقامات معنوى آن حضرت است، و اگر در فصلى بحث تاریخى عنوان شده به منظور بهره گیرى از آن در بیان فضائل معنوى آن حضرت بوده است.

نکته دیگر آنکه: در تنظیم مطالب، حتّى الامکان سعى بر آن شده که بر طبق سنّت حسنه قدما، متن روایات عیناً ذکر گردد، و تنها در مواردى که نکات حسّاس و یا مشکل در ارتباط با موضوع کتاب وجود داشته، «بیان» مختصرى در آخر روایت و یا پایان فصل ذکر گردیده است.

به این ترتیب، اوّلًا از تطویل بى دلیل مباحث جلوگیرى شده، و ثانیاً از توجیهات بى مبنایى که گاه در تاریخ زندگى اولیاى دین دیده مى‏ شود جلوگیرى گردیده است.

امید آنکه این سنّت حسنه و بهره گیرى از متن آیات قرآن شریف و روایات اهل بیت عصمت وطهارت: در میان محقّقان وپژوهشگران، خصوصاً سخنرانان مذهبى حفظهم اللّه تعالى رایج گردد. و به حول و قوّه الهى، این نحو نگرش و تحقیق در مقامات و منازل معنوى اولیاى دین، در کنار تحقیقات ارزشمند تاریخى پژوهشگران، مورد توجّه بیشترى واقع شود، وغواصّان پر تلاش دریاى ژرف وبى کران ولایت وامامت، هر روز گوهرى ناب‏تر و پرفروغ‏تر از دل آن بر آرند که در این راه بى‏پایان هر بابى که به لطف حق گشوده گردد، هزاران باب به دنبال آن مفتوح خواهد شد.